Skip to main content

Ársskýrslur

Umslag annast prentanir ársskýrslna á gæðapappír og sér um allan frágang í framhaldinu

Prentum ársskýrslur á gæðapappír

Stafræn prentun ársskýrslna er góður kostur og heldur kostnaði niðri og skiptir þá engu hvort óskað er eftir einu eintaki af ársskýrslu eða 100.

Hið sama gildir um annars konar skýrslur, t.d. afkomuskýrslur fyrir hvern fjórðung eða hálfsárslegar, eða annars konar prentefni sem fyrirtæki eða félög þurfa að prenta og dreifa til hluthafa og/eða viðskiptavina.

Við getum boðið upp á aðstoð við að vinna ársskýrslur allt frá grunni í samvinnu við viðskiptavini eða tekið við endanlegum gögnum sem eru tilbúin til prentunar. Samhliða prentun eru skýrslurnar bundnar inn ogtryggir það fallegt útlit.

Upplag ársskýrsla ræðst af þörfum viðskiptavina en gott er að hafa í huga að lítill munur er á verði á stórum og smáum upplögum. Þannig getur verið gott að prenta það sem talið er henta og geta síðan, ef þörf krefur, bætt við aukaprentun með litlum tilkostnaði. Það gerist oft að upplag er ofmetið og í framhaldi þarf að eyða þeim skýrslum sem ekki voru notaðar. Þjónusta okkar tryggir að slíkur kostnaður hverfur.

Við bjóðum fyrirtækjum að fá tilbúið sýningareintak af ársskýrslu til frekari skoðunar. Það gefur viðskiptavininum tilfinningu fyrir framsetningu og útliti áður en endanleg prentun á sér stað.

Þá getum við útbúið rafræna útgáfu af ársskýrslum sem staðsetja má á heimasíðu viðkomandi aðila til skoðunar. Einnig getum við útbúið sérhannaðan tölvupóst sem inniheldur upplýsingar um slóð til að skoða ársskýrsluna. Þegar ástæða er til má skilgreina lykilorð sem slá þarf inn til að nálgast ársskýrsluna. Margt má gera eftir þörfum hvers og eins.

Öll vinnsla er unnin í afar öruggu umhverfi þar sem Umslag fylgir skilgreindum vinnsluferlum ISO 27001 öryggisvottunar sem er endurnýjuð á ársfresti. Umslag er eina fyrirtækið í prentiðnaði hér á landi sem býður viðskiptavinum sínum upp á þessa virtu, alþjóðlegu vottun.